Toggle Menu

 

Rogaland:


Sogn og Fjordane

Styresammensetning:

Leder: Alf Indrebø, Angedalen 6800 Førde
tlf: 481 59 706

Styremedl: Tormod Selvik, 6983 Kvammen

Kasserer: Per Erik Ulvedal, 6795 Blaksæter


Fôrprøveansvarleg: Alf Indrebø

Trøndelag

Styresammensetning:

Leder: Per-Arne Nesjan tlf.: 977 31 686

Nestleder: Jan Vegar Dalen tlf.: 411 07 055

Sekretær: Per Bjarne Ulvin tlf.: 913 82 854

Kasserer: Tor Oluf Kjølen tlf.: 991 52 295

Styremedlem: Kjell Morten Dalgren tlf.: 930 25 521

Innlandet

Styresammensetning:

Leder: Harald Gropen
Nestleder: Einar Storlien
Styremedlem: Knut Jørgen Stramerud