Toggle Menu

Hvordan bli medlem i Forum Gris?

 

Medlemskriterier:

  • Du må være svineprodusent

  • Du må ha oppdatert InGris eller InfoGris

  • Besetningen skal fungere som en lukket enhet med smittevern, både for besøkende og ved avlevering av dyr.

Ønsker du å ta kontakt?

Du trenger ikke oppfylle alle medlemskriteriene for å ta kontakt med Forum Gris.

Vi tilbyr to uforpliktende besøk av konsulent.

  • Du må ha oppdatert InGris eller InfoGris

  • Besetningen skal fungere som en lukket enhet med smittevern, både for besøkende og ved avlevering av dyr.

  • Du må ha besøk av rådgiver tilknyttet F.G. minst annenhvert år.

Forum Gris tar jevnlig forprøver fra kraftfôrleverandørene for å sikre topp kvalitet på fôret.