Toggle Menu

Litt om Forum Gris

Forum Gris er en pådriver for å skape optimistiske og inspirerende svineproduksjonsmiljø.

Vi arbeider målrettet for friskere griser, mindre medisinbruk, bedre produksjonsresultat, funksjonelle grisehus og dermed godt fornøyde grisebønder!

Forum Gris startet i Rogaland for over 10 år siden. Etter hvert har arbeidet spredd seg med lokallag over store deler av "Grise-Norge".

Forum Gris arbeider uavhengig av slakteri og leverandører.

Vår virksomhet er spesielt knyttet opp til:

• Rådgivning

• Forebyggende helsearbeid

• Integrert veterinærtjeneste

• Fokus på fôrkvalitet

• Samarbeid med fôrindustrien

• Samarbeid med innredningsprodusent

• Samarbeid med utstyrsleverandør

Våre rådgivere

For å fylle formålet har F.G. knyttet til seg følgende rådgivere:

Erik Jensen, Herning Svinerådgivning Vest Danmark Spes. nybygg, ominnredning, foring, drift, økonomi

Niels Hjørnholm, Videbæk LVK-senteret, Danmark spes. veterinær svin

Freddie Helgesen, Bryne veterinær/rådgiver


Forum Gris tilbyr rådgivingsbesøk av konsulent to ganger i året. I den forbindelse arrangeres også temakvelder eller fagdager.