Toggle Menu

 


Mattilsynet:

 

Aktivitets- og rotemateriale

 

Dokument om Forskrift om hold av svin § 21. Rotemateriale, fra Mattilsynet

Tildeling av aktivitets- og rotemateriale er viktig for å dekke grisens naturlige behov og atferd. Undersøkende atferd og matsøk er medfødt. Gris har behov for å utvise denne atferden i en meget tidlig alder, selv når de får tilstrekkelig med fôr. Slikt materiale stimulerer og aktiviserer grisene. Det forebygger kjedsomhet og frustrasjon og bidrar til bedre mental helse og velferd hos dyrene, og kan redusere forekomsten av halebiting og annen negativ atferd.

All gris, også spedgris, skal ha egnet aktivitets- og rotemateriale til enhver tid. Aktivitets- og rotemateriale må dermed tildeles ofte nok til at det er tilgjengelig for samtlige griser når de er aktive slik at det ikke oppstår konkurranse om materialet. Strø i mindre mengder for å holde bingen tørr regnes ikke som aktivitets- og rotemateriale.

Det er viktig at du kan dokumentere bruk av rotemateriale i svineholdet.

 

Link til dokumentet (Pdf-dokument)

 


 

Årsmøte ble avholdt

onsdag 20. mars 2019

på Bryne Kro og Hotell

 

Saksliste:

1. Åpning ved leder
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møteleder
4. Valg av referent
5. Valg av to til å skrive under årsmøtereferat
6. Gjennomgang av årsmelding
7. Gjennomgang av regnskap
8. Innkomne saker
9. Valg

Kl. 20.30 middag/dessert

Vedlegg for nedlasting/utskrift:

 

Faglege innslag ved Dan Bysted fra Ø-Vet AS:

«Hvordan få en god smågris»

Vel møtt til alle medlemmar!

 

Styret i Forum Gris Rogaland

 


 

Fôrprøver

Me har tatt nokre forprøver etter nytt korn kom inn i blandingane i haust. Alle viser veldig låg don. Det er også få avvik på innhald. Godt at noko er positivt óg!

Me hjelper medlemane med fôrprøver. Ring gjerne LKS på 915 73 048 dersom det er aktuellt.

Egenandel på prøver er kr. 500. Me dekker ikkje kostnader på prøver som ikkje går gjennom Forum Gris Rogaland

Våre sponsorer