Toggle Menu

 


 

 

Innkalling til årsmøte

onsdag 20. mars 2019 kl. 19.00

på Bryne Kro og Hotell

 

Saksliste:

1. Åpning ved leder
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møteleder
4. Valg av referent
5. Valg av to til å skrive under årsmøtereferat
6. Gjennomgang av årsmelding
7. Gjennomgang av regnskap
8. Innkomne saker
9. Valg

Kl. 20.30 middag/dessert

Vedlegg for nedlasting/utskrift:

 

Faglege innslag ved Dan Bysted fra Ø-Vet AS:

«Hvordan få en god smågris»

Vel møtt til alle medlemmar!

 

Styret i Forum Gris Rogaland

 


 

Fôrprøver

Me har tatt nokre forprøver etter nytt korn kom inn i blandingane i haust. Alle viser veldig låg don. Det er også få avvik på innhald. Godt at noko er positivt óg!

Me hjelper medlemane med fôrprøver. Ring gjerne LKS på 915 73 048 dersom det er aktuellt.

Egenandel på prøver er kr. 500. Me dekker ikkje kostnader på prøver som ikkje går gjennom Forum Gris Rogaland

Våre sponsorer