Toggle Menu

 


FORUM GRIS inviterer til medlemsmøte 24/9 kl 19.30 på Bryne Kro og Hotell

 

Vi ønsker å styrke vårt rådgivingstilbud og Søren S. Thielsen i Ø-Vet AS fra Danmark kommer sammen med 2 andre veterinærer og informerer om hva de kan tilby norske svineprodusenter.

Tema:

Halebiting hos griser med lange haler og situasjonen rundt Afrikansk Svinepest i forhold til norske produsenter / norske forhold. Dette er aktuelt og involverer både forholda i fjøset og litt mer overordna emner.

Ø-Vet har allerede etablert seg som rådgivere i Norge, og vil informere om hvordan de arbeider og generell info ellers.

Alle er velkommen og det blir enkel servering.

Hilsen
Styret i Forum Gris

 

Fôrprøver

Me har tatt nokre forprøver etter nytt korn kom inn i blandingane i haust. Alle viser veldig låg don. Det er også få avvik på innhald. Godt at noko er positivt óg!

Me hjelper medlemane med fôrprøver. Ring gjerne LKS på 915 73 048 dersom det er aktuellt.

Egenandel på prøver er kr. 500. Me dekker ikkje kostnader på prøver som ikkje går gjennom Forum Gris Rogaland

Våre sponsorer